for this game
Who You Got?

George Washington

Boston University