Final
  for this game


 • NCAAF FINAL
  1ST 2ND 3RD 4TH TOTAL
  --- --- --- --- -----
  RUTGERS 7 7 0 7 21
  NAVY 6 0 14 3 23 FINAL
  SCORING SUMMARY
  1ST QUARTER: NAVY - FG, MATT HARMON 36 YD, 6:35. NAVY
  3-0
  RUTGERS - TD, JOE MARTINEK 5 YD RUN (SAN SAN
  TE KICK), 11:57. RUTGERS 7-3
  NAVY - FG, MATT HARMON 26 YD, 14:24.
  RUTGERS 7-6
  2ND QUARTER: RUTGERS - TD, JOURDA

  Sep 20 6:39 PM • FG NAVY MATT HARMON 24 YD

  Rutgers 21, Navy 23  4th - 2:06Sep 20 6:35 PM


 • NCAAF
  FG NAVY
  MATT HARMON 24 YD
  RUTGERS 21
  NAVY 23 2:06 LEFT, 4TH QTR

  Rutgers 21, Navy 23  4th - 2:06Sep 20 6:35 PM
 • 124
  roots
  RUWTbot Added 26 roots (Close Finish)

  Rutgers 21, Navy 23  4th - 2:06Sep 20 6:35 PM
 • 98
  roots
  RUWTbot Added 50 roots (Close Finish)

  Rutgers 21, Navy 20  4th - 3:05Sep 20 6:28 PM
 • 48
  roots
  RUWTbot Added 16 roots (Close Finish)

  Rutgers 21, Navy 20  4th - 6:40Sep 20 6:25 PM • TD RUTGERS JOURDAN BROOKS 12 YD RUN (SAN SAN TE KICK)


  Rutgers 21, Navy 20  4th - 7:38Sep 20 6:13 PM • TD RUTGERS JOURDAN BROOKS 12 YD RUN (SAN SAN TE KICK)


  Rutgers 21, Navy 20  4th - 7:38Sep 20 6:13 PM


 • NCAAF
  TD RUTGERS
  JOURDAN BROOKS 12 YD RUN
  (SAN SAN TE KICK)
  RUTGERS 21
  NAVY 20 7:38 LEFT, 4TH QTR

  Rutgers 21, Navy 20  4th - 7:38Sep 20 6:13 PM
 • 32
  roots
  RUWTbot Added 17 roots (Close Finish)

  Rutgers 21, Navy 20  4th - 7:38Sep 20 6:13 PM • TD NAVY ERIC KETTANI 2 YD RUN (MATT HARMON KICK)


  Rutgers 14, Navy 20  3rd - 4:01Sep 20 6:01 PM • TD NAVY ERIC KETTANI 2 YD RUN (MATT HARMON KICK)


  Rutgers 14, Navy 20  3rd - 4:01Sep 20 6:01 PM


 • NCAAF
  TD NAVY
  ERIC KETTANI 2 YD RUN
  (MATT HARMON KICK)
  RUTGERS 14
  NAVY 20 4:01 LEFT, 3RD QTR

  Rutgers 14, Navy 20  3rd - 4:01Sep 20 6:01 PM • TD NAVY TYREE BARNES 22 YD PASS FROM KAIPO NAO KAHEAKU ENHADA (MATT HARMON KICK)  Rutgers 14, Navy 13  3rd - 11:37Sep 20 6:00 PM • TD NAVY TYREE BARNES 22 YD PASS FROM KAIPO NAO KAHEAKU ENHADA (MATT HARMON KICK)  Rutgers 14, Navy 13  3rd - 11:37Sep 20 6:00 PM • TD NAVY TYREE BARNES 22 YD PASS FROM KAIPO NAO KAHEAKU ENHADA (MATT HARMON KICK)  Rutgers 14, Navy 13  3rd - 11:37Sep 20 6:00 PM • TD NAVY TYREE BARNES 22 YD PASS FROM KAIPO NAO KAHEAKU ENHADA (MATT HARMON KICK)  Rutgers 14, Navy 13  3rd - 11:37Sep 20 5:27 PM • TD NAVY TYREE BARNES 22 YD PASS FROM KAIPO NAO KAHEAKU ENHADA (MATT HARMON KICK)  Rutgers 14, Navy 13  3rd - 11:37Sep 20 5:27 PM • TD NAVY TYREE BARNES 22 YD PASS FROM KAIPO NAO KAHEAKU ENHADA (MATT HARMON KICK)  Rutgers 14, Navy 13  3rd - 11:37Sep 20 5:27 PM


 • NCAAF
  TD NAVY
  TYREE BARNES 22 YD PASS FROM KAIPO NAO KAHEAKU ENHADA
  (MATT HARMON KICK)
  RUTGERS 14
  NAVY 13 11:37 LEFT, 3RD QTR

  Rutgers 14, Navy 13  3rd - 11:37Sep 20 5:27 PM


 • NCAAF HALFTIME
  1ST 2ND 3RD 4TH TOTAL
  --- --- --- --- -----
  RUTGERS 7 7 14
  NAVY 6 0 6 HALFTIME
  SCORING SUMMARY
  1ST QUARTER: NAVY - FG, MATT HARMON 36 YD, 6:35. NAVY
  3-0
  RUTGERS - TD, JOE MARTINEK 5 YD RUN (SAN SAN
  TE KICK), 11:57. RUTGERS 7-3
  NAVY - FG, MATT HARMON 26 YD, 14:24.
  RUTGERS 7-6
  2ND QUARTER: RUTGERS - TD

  Sep 20 5:00 PM • TD RUTGERS JOURDAN BROOKS 6 YD RUN (SAN SAN TE KICK)


  Rutgers 14, Navy 6  2nd - 5:16Sep 20 4:44 PM • TD RUTGERS JOURDAN BROOKS 6 YD RUN (SAN SAN TE KICK)


  Rutgers 14, Navy 6  2nd - 5:16Sep 20 4:44 PM


 • NCAAF
  TD RUTGERS
  JOURDAN BROOKS 6 YD RUN
  (SAN SAN TE KICK)
  RUTGERS 14
  NAVY 6 5:16 LEFT, 2ND QTR

  Rutgers 14, Navy 6  2nd - 5:16Sep 20 4:44 PM


 • NCAAF END, 1ST QTR
  1ST 2ND 3RD 4TH TOTAL
  --- --- --- --- -----
  RUTGERS 7 7
  NAVY 6 6 END, 1ST QTR
  SCORING SUMMARY
  1ST QUARTER: NAVY - FG, MATT HARMON 36 YD, 6:35. NAVY
  3-0
  RUTGERS - TD, JOE MARTINEK 5 YD RUN (SAN SAN
  TE KICK), 11:57. RUTGERS 7-3
  NAVY - FG, MATT HARMON 26 YD, 14:24.
  RUTGERS 7-6

  Sep 20 4:20 PM • FG NAVY MATT HARMON 26 YD

  Rutgers 7, Navy 6  1st - 0:36Sep 20 4:17 PM


 • NCAAF
  FG NAVY
  MATT HARMON 26 YD
  RUTGERS 7
  NAVY 6 0:36 LEFT, 1ST QTR

  Rutgers 7, Navy 6  1st - 0:36Sep 20 4:17 PM • TD RUTGERS JOE MARTINEK 5 YD RUN (SAN SAN TE KICK)


  Rutgers 7, Navy 3  1st - 3:03Sep 20 4:10 PM • TD RUTGERS JOE MARTINEK 5 YD RUN (SAN SAN TE KICK)


  Rutgers 7, Navy 3  1st - 3:03Sep 20 4:10 PM


 • NCAAF
  TD RUTGERS
  JOE MARTINEK 5 YD RUN
  (SAN SAN TE KICK)
  RUTGERS 7
  NAVY 3 3:03 LEFT, 1ST QTR

  Rutgers 7, Navy 3  1st - 3:03Sep 20 4:10 PM • FG NAVY MATT HARMON 36 YD

  Rutgers 0, Navy 3  1st - 8:25Sep 20 4:04 PM


 • NCAAF
  FG NAVY
  MATT HARMON 36 YD
  RUTGERS 0
  NAVY 3 8:25 LEFT, 1ST QTR

  Rutgers 0, Navy 3  1st - 8:25Sep 20 4:04 PM
 • 5
  roots
  Lemonman Added 5 roots

  Rutgers vs. NavySep 14 11:55 PM

Who You Got?

Rutgers

Navy